Công ty TNHH Tập đoàn lắp ống Hà Bắc Shengtian

Email: [email protected]

Abby WhatsApp: +8618631702046

Gordon WhatsApp: +8618730286808

Sophie WhatsApp :+8615532720082

Nathalie WhatsApp: +8618330216175

ĐT : 0086-317-5298199

Địa chỉ: Quận mới Xiwang, huyện Mạnhcun, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc